Odborníci na svatbu vzatí

První profesní sdružení podnikatelů českého svatebního průmyslu ideově vzniklo na Žižkovské věži v Praze na podzim 2014, při setkání jeho zakladatelů z časopisu Tvoje svatba, portálu Svatba.cz a ze Svatebního domu Nuance.

Účelem cechu je zvyšování úrovně svatební branže vyhledáváním a certifikací nejkvalitnějších firem napříč svatebními obory, od svatebních salonů, přes zlatníky, cukráře či fotografy, po obřadní místa, hotely, koordinátory, apod.

Do Cechu svatebních expertů jsou firmy nominovány buď přímo svými vlastníky nebo jejich spokojenými zákazníky a pro přijetí musejí splňovat náročná kritéria odbornosti a kvality.

Snoubenci a svatebčané poznají nejlepší svatební podnikatele podle certifikátu Svatební expert na dveřích jejich provozovny Odborníci na svatbu vzatía webových stránkách.

Každý člen Cechu svatebních expertů obdrží samolepku k označení provozovny.